Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Piękno regionu...

Zajęcia rozbudzające świadomość i ekspresję kulturalną

Drukuj PDF

 

Zajęcia rozbudzające świadomość i ekspresję kulturalną „ Piękno  regionu w sztuce utrwalone” kierowane są do uczniów uzdolnionych plastycznie, pragnących rozwijać swoje uzdolnienia  a także poszerzać wiedzę na temat sztuki, kultury i historii naszego regionu.

Głównym celem  zajęć  jest  rozbudzenie świadomości i ekspresji kulturalnej uczniów  poprzez poznawanie sztuki i kultury naszego regionu oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych. Stworzenie odpowiednich warunków, zdobyta przez uczniów wiedza i umiejętności zachęci ich  do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

Celem zajęć jest:

 • rozwijanie nieznanych  dotąd talentów, pasji i zainteresowań
 • przełamanie postawy pasywnej
 • wzrost chęci do działania i podejmowania nowych wyzwań  
 • zwiększenie poziomu kreatywności i chęci tworzenia  
 • uczniowie w większym stopniu zaczną realizować swoje pomysły
 • umiejętność samorealizacji
 • nabycie przez uczniów umiejętności  organizacji pracy w zespole
 • nabycie umiejętności zastosowania ICT do prezentowania  efektów swojej pracy
 • wzrost umiejętności manualnych i twórczych dyspozycji poprzez wprowadzanie różnorodnych technik plastycznych
 • kształtowanie kultury estetycznej
 • poznanie zabytków architektury drewnianej naszego regionu, historii z nimi związanych
 • uwrażliwianie na piękno dawnej architektury i przyrody
 • rozbudzenie poczucia przynależności regionalnej, budzenie uczuć
 • identyfikowania się z rodzimym otoczeniem
 • wzbudzanie chęci obcowania ze sztuką
 • przygotowanie do percepcji dzieł sztuki
 • inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • nauka czerpania inspiracji z otoczenia
 • podnoszenie poczucia własnej wartości
 • zmniejszenie bariery psychologicznej w podejmowaniu działań podlegających szerokiej ocenie społecznej