Zajęcia matematyczno-przyrodnicze

piątek, 09 grudnia 2011 15:46 Administrator
Drukuj

Zajęcia skierowane są do uczniów wykazujących zainteresowania w kierunku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Głównym celem zajęć jest pokazanie uczniom, że nauki ścisłe mogą być łatwe w zrozumieniu i przyjemne w nauce. Założeniem w/w zajęć  jest przede wszystkim rozbudzenie zainteresowań uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi, zobaczenie i zrozumienie praw rządzących światem fizyki. Stworzona pracownia naukowa oraz wykorzystanie prostych środków dydaktycznych pozwoli wyjaśnić sens poznawanych praw i zjawisk fizycznych. Młodzież na początku pod kierunkiem nauczyciela, a następnie samodzielnie planuje i odkrywa nowe sposoby na sprawdzenie różnych zjawisk przyrodniczych. Na zajęciach dominuje praca w grupach, co pozwala na kształcenie dodatkowych umiejętności. Eksperyment służy naukowemu objaśnianiu praw przyrody oraz powtórzeniu, usystematyzowaniu i poszerzeniu wiadomości z zakresu nauk ścisłych.

Ukoronowaniem prac uczniów będzie sporządzenie prezentacji multimedialnej przedstawiającej realizację zajęć. Odbędzie się również konkurs na najciekawszy eksperyment lub doświadczenie, które uczestnikowi uda się wykonać i wyjaśnić na poziomie posiadanej wiedzy. Najciekawsze zdjęcia z realizacji zajęć są na bieżąco umieszczane na gazetce. W ramach zajęć odbędą się także zajęcia terenowe, obejmujące wizytę w zakładzie WSK PZL Rzeszów S.A. i zajęcia pokazowe na Politechnice Rzeszowskiej. Zaplanowane zajęcia terenowe mają na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem uczelni technicznej, a także zakładem zajmującym się produkcją komponentów lotniczych i kompletnych jednostek napędowych.