Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Szkolny Zestaw Programów

Drukuj PDF

 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA i PODRĘCZNIKÓW w Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

w roku szkolnym 2015/2016

klasy I

Lp.

Przedmiot

Klasa

Numer dopuszczenia

Nauczyciele uczący

Nazwa programu

1.

Język polski

I a – c

PG – JP – 01a

Dorota Czajkowska – Guszta, Aneta Buksak, Beata Goraj,

Opisać świat

 

2.

Język angielski

I a – c

PG – JA – 02

Anna Hamułka – Bosak, Anna Czajkowska, Marian Rubin

Exan Challenges 2 

3.

Język niemiecki

I a – c

PG – JN – 03

Kamil Bak

Mit links!

4.

Muzyka

I a – c

PG – MU – 04

Adam Woszczak

Gra muzyka

5.

Plastyka

I a – c

PG – PL – 05

-----------------------------

-------------------------------------

6.

Historia

I a – c

PG – HI – 06

Tymoteusz Furgała,  Danuta Harasymowicz

Podróże w czasie

7.

Wiedza o społeczeństwie

I a – c

PG – WOS – 07a

Danuta Harasymowicz, Tymoteusz Furgała

Wiedza o społeczeństwie

8.

Geografia

I a – c

PG – G – 08

Jolanta Biała, Zofia Tymcio - Żolnierz

Puls Ziemi

9.

Biologia

I a – c

PG – B – 09

Jan Guszta, Zofia Tymcio Żołnierz

Puls życia

10.

Chemia

I a – c

PG – CH – 10

Jolanta Biała

Chemia Nowej Ery

11.

Fizyka

I a – c

PG – FI – 11

Zdzisław Błaż

Świat fizyki cz. 1

12.

Matematyka

I a – c

PG – MA – 20

Danuta Mulińska Magdalena Żaczek, Anna Jabłońska - Kurdziel

Matematyka z plusem

13.

Informatyka

 

 

 

--------------------------------

14.

Wychowanie fizyczne

I a – c

PG – WF – 14

Małgorzata Zdeb – Kwiatkowska, Artur Czuwara, Mieczysław Zadworny, Michał Różański

Zdrowie sport rekreacja

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

I a – c

PG – EB – 15a

Michał Różański

Edukacja dla bezpieczeństwa

16.

Zajęcia artystyczne

 

 

--------------------------------

---------------------------------

17.

Zajęcia techniczne

 

 

---------------------------------

------------------------------

18.

Wdż

I a – c

PG – WDŻ – 18

Danuta Harasymowicz

Wychowanie do życia w rodzinie

19

Religia

I a - c

PG – R – 19

s. Pelagia Mączka (siostra Stanisława)

Pójść za Jezusem Chrystusem

20.

Zajęcia rewalidacyjne

I

PG –REW-23

D. Harasymowicz

Program rewalidacji indywidualnej na III etap edukacji

 

 


  

  

 

 

 

 

 

 

 

klasy II

Lp.

Przedmiot

Klasa

Numer dopuszczenia

Nauczyciele uczący

Nazwa programu

1.

Język polski

II a – c

PG – JP – 01

D. Czajkowska – Guszta, Aneta Buksak, Bernadeta Brzyska, Beata Goraj

Słowa na czasie

 

2.

Język angielski

IIa – c

PG – JA – 02

Anna Hamułka – Bosak, Anna Czajkowska, Jerzy Mozol, Marian Rubin

Exan Challenges 1

Exan Challenges 2 

3.

Język niemiecki

II a – c

PG – JN – 03

Kamil Bak

Aha! Neu 1A.

4.

Muzyka

 

PG – MU – 04

----------------------------

--------------------------

5.

Plastyka

 

PG – PL – 05

--------------------------------

--------------------------

6.

Historia

II a - c

PG – HI – 06

Tymoteusz Furgała, Lucjan Mularz

Podróże w czasie

7.

Wiedza o społeczeństwie

II a – c

PG – WOS – 07

Danuta Harasymowicz

Wiedza o społeczeństwie

8.

Geografia

II a - c

PG – G – 08

Jolanta Biała, Zofia Tymcio - Żolnierz

Puls Ziemi

9.

Biologia

II a – c

PG – B – 09

Jan Guszta, Zofia Tymcio Żołnierz

Puls życia

10.

Chemia

II a – c

PG – CH – 10

Jolanta Biała

Chemia Nowej Ery

11.

Fizyka

II a - c

PG – FI – 11

Zdzisław Błaż

Świat fizyki cz. 1

12.

Matematyka

II a – c

PG – MA – 20

Danuta Mulińska Magdalena Żaczek, Anna Jabłońska - Kurdziel

Policzmy to razem

13.

Informatyka

II a – c

PG – IN – 13

Jan Guszta

Informatyka podstawowe tematy, wydanie nowe

14.

Wychowanie fizyczne

II a – c

PG – WF – 14

Małgorzata Zdeb – Kwiatkowska, Artur Czuwara,  Mieczysław Zadworny, Michał Różański

Zdrowie sport rekreacja

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

-------

PG – EB – 15

-------------------------------------------

----------------

16.

Zajęcia artystyczne

II a – c

PG – ZA – 16

Renata Kisała, Adam Woszczak

Szkolna pracownia artystyczna, Słuchanie muzyki

17.

Zajęcia techniczne

II a – c

PG – ZT – 22

Jan Guszta

Technika w praktyce. Zajęcia elektryczno – elektroniczne.

18.

Wdż

 II a – d

PG – WDŻ – 18

Danuta Harasymowicz,

Wychowanie do życia w rodzinie

19

Religia

II a – c

PG – R – 19

s. Pelagia Mączka (siostra Stanisława)

Pójść za Jezusem Chrystusem

20.

Zajęcia rewalidacyjne

II a,b

PG – REW - 22

Danuta Harasymowicz, Danuta Mulińska

Program rewalidacji indywidualnej na III etap edukacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasy III

Lp.

Przedmiot

Klasa

Numer dopuszczenia

Nauczyciele uczący

Nazwa programu

1.

Język polski

III a - c

PG – JP – 01

D. Czajkowska – Guszta, Aneta Buksak, Bernadeta Brzyska, Beata Goraj Anna Dubniewicz - Haliniak

Słowa na czasie

 

2.

Język angielski

III a - c

PG – JA – 02

Anna Hamułka – Bosak, Anna Czajkowska, Jerzy Mozol, Marian Rubin

Exan Challenges 1

Exan Challenges 2 

3.

Język niemiecki

III a - c

PG – JN – 03

Kamil Bak

Aha! Neu 1A.

4.

Muzyka

 

PG – MU – 04

----------------------------

--------------------------

5.

Plastyka

III a - c

PG – PL – 05

Renata Kisałaa

Plastyka

6.

Historia

III a - c

PG – HI – 06

Tymoteusz Furgała, Lucjan Mularz

Podróże w czasie

7.

Wiedza o społeczeństwie

III a - c

PG – WOS – 07

Danuta Harasymowicz

Wiedza o społeczeństwie

8.

Geografia

III a - c

PG – G – 08

Jolanta Biała, Zofia Tymcio – Żołnierz, Dorota Harasymowicz

Puls Ziemi

9.

Biologia

III a - c

PG – B – 09

Jan Guszta, Zofia Tymcio Żołnierz

Puls życia

10.

Chemia

III a - c

PG – CH – 10

Jolanta Biała

Chemia Nowej Ery

11.

Fizyka

III a - c

PG – FI – 11

Zdzisław Błaż

Świat fizyki cz. 1

12.

Matematyka

III a - c

PG – MA – 12

Danuta Mulińska Magdalena Żaczek, Anna Jabłońska - Kurdziel

Policzmy to razem

13.

Informatyka

III a - c

PG – IN – 13

Jan Guszta

Informatyka podstawowe tematy, wydanie nowe

14.

Wychowanie fizyczne

III a - c

PG – WF – 14

Małgorzata Zdeb – Kwiatkowska, Artur Czuwara,  Mieczysław Zadworny,

Zdrowie sport rekreacja

16.

Zajęcia artystyczne

III a - c

PG – ZA – 16

Renata Kisała, Adam Woszczak

Szkolna pracownia artystyczna, Słuchanie muzyki

17.

Zajęcia techniczne

III a - c

PG – ZT – 17

Jan Guszta

Technika w praktyce. Zajęcia żywieniowa.

18.

Wdż

 III a - c

PG – WDŻ – 18

Danuta Harasymowicz,

Wychowanie do życia w rodzinie

19

Religia

III a - c

PG – R – 19

s. Stanisława

Pójść za Jezusem Chrystusem

20

Zajęcia rewalidacyjne

III b

PG – REW - 21

Danuta Harasymowicz

Program rewalidacji indywidualnej na III etap edukacji