Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Świat, którego nie...

Co będziemy robić?

Drukuj PDF

Rekrutacja na zajęcia biologiczno-fotograficzno-informatyczne zakończyła się. Zakwalifikowane osoby czekają następujące zagadnienia i ćwiczenia.

 1. Przedstawienie historii fotografii oraz przybliżenie najistotniejszych dat, pojęć,  nazwisk i wydarzeń w rozwoju fotografii.
 2. Analiza i wyjaśnienie procesu powstawania zdjęcia cyfrowego oraz zależności rozmiaru odbitki od ilości megapikseli w aparacie.
 3. Omówienie najważniejszych cech cyfrowych aparatów kompaktowych i lustrzanek cyfrowych.
 4. Omówienie pojęć: „obiektyw”, „jasność obiektywu” i „ogniskowa”, rodzajów obiektywów i wyjaśnienie zależności kąta widzenia od ogniskowej obiektywu.
 5. Omówienie zasad używania trybów  tematycznych.
 6. Omówienie trybów  nastawiania ostrości w aparacie, zasad działania  autofokusa, rodzajów pomiaru światła.
 7. Omówienie nastawiania ekspozycji ze względu na priorytet czasu otwarcia migawki i priorytet przysłony oraz manualny.
 8. Analiza wyboru kierunku oświetlenia  pod kątem uzyskania oczekiwanych efektów oraz omówienie zasad związanych z porą dnia w kontekście zamierzonych  efektów zdjęcia.
Więcej…
 

Zajęcia biologiczno-fotograficzno-informatyczne

Drukuj PDF

Technika wkracza we wszyst­kie dziedziny nauk przyrodniczych, wiążąc się z nimi w sposób nierozerwalny. Daje człowiekowi nowe możliwości poznawcze i dokumentacyjne. Zmusza jednocześnie do aktywnego poznawania nowych technologii, urządzeń, przyrządów, narzędzi oraz korzystania z nich w badaniach. Stawia również nowe wyzwania.
Program zajęć informatyczno-fotograficzno-biologicznych „Świat, którego nie widać” ma na celu wspieranie i promowanie uczniów wykazujących zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi w szczególności biologią oraz informatyką, która w obecnym świecie dostarcza odpowiednich narządzi różnym dziedzinom nauki.  Oparty jest o koncepcje kreatywnego myślenia i działania przez szersze poznanie języka biologii, informatyki, fotografii. Umożliwia również zdobycie kompetencji z zakresu mikrobiologii, makrofotografii, mikrofotografii, fotografii przyrody, obróbki i prezentacji zdjęć. Uczy również bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i narzędziami w badaniach naukowych. Zajęcia te są interdyscyplinarne. Istotna jest w nich znajomość zagadnień z zakresu biologii komórki, mikrobiologii, entomologii, systematyki,  informatyki. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z budową i działaniem mikroskopu, aparatu, kamery, obróbki zdjęć, prezentacji zdjęć. Działania te mają na celu przedstawienie złożoności budowy otaczającego świata oraz metod jego obserwacji i dokumentowania.

 Podejmowane działania ukierunkowane są na aktywność, twórcze działanie, efektywną pracę w zespole, planowanie i organizowanie własnego działania, wykorzystanie  zasobów informacyjnych Internetu  w celu uzyskania odpowiednich informacji z omawianej na zajęciach dziedziny. Odwołują się do szerokiej wiedzy matematyczno-przyrodniczej oraz myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwijającego wyobraźnię i osobowość ucznia a także wiarę we własne możliwości.
Zajęcia będą realizowane od trzeciego tygodnia września 2010 roku, po jednym cyklu w ciągu dwóch lat szkolnych: 2010/2011 i 2011/2012. Wytwory uczniów będą  zaprezentowane rodzicom na wystawie fotografii podczas wywiadówki. Zostanie wykonana strona WWW z fotografiami, prezentacja multimedialna, gazetka ścienna z  fotografiami mikroświata i makroświata.