Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Nauki ścisłe lepszą...

Zajęcia matematyczno-przyrodniczye

Drukuj PDF

Zajęcia matematyczno–przyrodnicze „Nauki ścisłe pewną drogą do lepszej przyszłości” będą realizowany  od trzeciego tygodnia września 2010 roku, w ciągu dwóch lat szkolnych: 2010/2011 i 2011/2012.

Projekt obejmuje  zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne mające na celu wspieranie i promowanie uczniów zdolnych w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych. Podejmowane działania ukierunkowane są na aktywność, twórcze działanie, efektywną pracę w zespole (grupie ćwiczeniowej), planowanie i organizowanie własnego uczenia się (samorozwoju), korzystanie z nowoczesnych środków gromadzenia i przetwarzania informacji. Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą klasopracowni fizycznej i w ICM. Formą zajęć pozaszkolnych jest aktywny udział w pokazach z fizyki na wyższej uczelni oraz spotkanie w kawiarence internetowej z absolwentami szkoły macierzystej, którzy osiągnęli sukces w kierunku nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych.

Beneficjentami programu są zdolni uczniowie klas II i III, którzy będą mogli : poszerzać wiedzę programową, wykonywać ćwiczenia laboratoryjne, pracować metodą projektów, brać udział w lidze zadaniowej, konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Istotnym założeniem programu jest dostrzeganie i nagradzanie osiągnięć i sukcesów uczniów.