Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Świetlica (godziny pracy)

Drukuj PDF

Świetlica
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu organizuje się świetlicę szkolną.
2. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie Gimnazjum zapisani na zajęcia świetlicowe, a także inni uczniowie za zgodą opiekuna świetlicy.
3.Do zadań świetlicy należy w szczególności :
1)     opieka nad uczniami,
2)     rozwijanie ich uzdolnień i umiejętności.
4. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z programem wychowawczym szkoły.
5. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.
6. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy.

Harmonogram pracy świetlicy w Publicznym Gimnazjum im. Orła białego w Oleszycach

Rok szkolny 2012/2013

Poniedziałek

godziny

opiekun

sala

705 - 805

A. Woszczak

Stoł.

810 - 855

A. Woszczak

126

1245 - 1330

------------------

 

1330 - 1400

R. Kisała

121

1330 - 1430

M. Zdeb-Kwiatkowska

126

1430 – 1515

D. Harasymowicz

12

1430 - 1525

M. Zadworny

126

Wtorek

godziny

opiekun

sala

705 - 805

R. Kisała

Stoł.

730 – 755

A. Woszczak

12

810 - 855

R. Kisała

12

1245 - 1330

------------------

---

1330 - 1400

------------------

---

1330 - 1430

------------------

---

1420 – 1515

A. Woszczak

12

M. Zdeb-Kwiatkowska

126

1420 – 1515

R. Kisała

132

Środa

godziny

opiekun

sala

705 - 805

A. Woszczak

 

Stoł.

810 - 855

------------------

 

1245 - 1330

M. Zdeb-Kwiatkowska

126

1330 - 1400

M. Zadworny

13

1330 - 1430

M. Zdeb-Kwiatkowska

126

1430 – 1515

M. Zdeb-Kwiatkowska

12

1430 – 1525

M. Zadworny

126

Czwartek

godziny

opiekun

sala

705 - 805

A. Woszczak

Stoł.

810 - 855

------------------

 

1245 - 1330

M. Różański

13

1330 - 1430

M. Zadworny

12

1430 – 1515

R. Kisała

12

M. Zadworny

126

M. Różański

132

Piątek

godziny

opiekun

sala

705 - 805

M. Zadworny

Stoł.

730 - 800

A. Woszczak

12

810 - 855

M. Zadworny

126

1245 - 1330

M. Zdeb-Kwiatkowska

126

1330 - 1430

M. Zdeb-Kwiatkowska

13

1430 - 1525

A. Woszczak

126